0372 280 817

contact@vrom.ro

Luni - Vineri 8:00 - 17:00

Luni - Vineri 8:00 - 17:00

Confidentialitate

Confidențialitatea și protecția datelor cu caracter personal

Caracterul de confidențialitate face referire la comunicarea pe e-mail pentru informarea generală, realizată de către S.C. STADTMEISTER INSTAL S.R.L., cu sediul social în BRASOV, strada Colinei nr. 4 ap.2 , cod poștal 500084, județul Brasov.

1. Ce sunt datele cu caracter personal, în ce scopuri sunt colectate și care este baza legală?

Orice dată care poate identifica o persoană direct sau indirect poate fi considerată dată cu caracter personal.

Exemple de date cu caracter personal:

  • nume și prenume;

  • adresă de domiciliu;

  • adresă de e-mail, cum ar fi prenume.nume@societate.com;

  • număr de act de identitate (CNP);

  • date despre locație;

  • adresă de protocol de internet (IP).

Exemple de date considerate ca neavând caracter personal:

  • codul de înregistrare al unei societăți;

  • o adresă de e-mail generală, cum ar fi info@societate.com;

  • datele anonimizate.

Sc Stadtmeister Instal Srl colectează datele personale furnizate de dumneavoastră atunci când vă înscrieți pentru primirea newsletterului sau a ofertelor noastre comerciale, ca de exemplu: nume și prenume, adresă de e-mail, număr de telefon, țară de reședință, numele societății, informații despre societate, domeniul de interes (denumite în continuare „Date cu caracter personal”).

Sc Stadtmeister Instal Srl utilizează aceste date cu caracter personal pentru a vă trimite informațiile solicitate, ceea ce presupune comunicarea prin e-mail, SMS, telefon, notificări sau adrese, în cazul informațiilor tehnice și de marketing despre produsele comercializate, informații despre produse și servicii noi, informații despre diverse evenimente și cursuri de specializare, informări despre promoții (newsletter).

Pentru ca Sc Stadtmeister Instal Srl să vă poată furniza toate informațiile menționate mai sus, firma va stoca datele dumneavoastră cu caracter personal, va analiza comportamentul dumneavoastră și va crea un profil bazat pe utilizarea website-ului www.vrom.ro la care aveți acces, inclusiv dacă ați completat un formular.

Pentru a analiza comportamentul dumneavoastră, STADTMEISTER INSTAL S.R.L folosește un ID de vizitator Google Analytics pentru a identifica vizitatorii și re-vizitatorii pe website-ul www.vrom.ro prin cookie-uri. Vă rugăm să citiți politica noastră privind cookie-urile, pentru mai multe informații despre utilizarea de cookie-uri de către Sc Stadtmeister Instal Srl.

ID-ul dumneavoastră de Google Analytics sau IP-ul dumneavoastră de utilizator public se poate alătura adresei de e-mail furnizate, și plecând de la aceste ID-uri, Sc Stadtmeister Instal Srl poate utiliza atribute suplimentare cu scopul de a vă personaliza experiența online, dar și pentru a face informațiile de marketing cât mai relevante pentru dumneavoastră.

Baza juridică a prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal pentru a vă trimite scrisori electronice informative o reprezintă consimțământul dumneavoastră [articolul 6, alineatul 1, litera a, din Regulamentul General privind Protecția Datelor cu Caracter Personal (Regulamentul (UE) 2016/679 – “RGPD 2018”].

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi prelucrate în scopuri diferite, dacă acest lucru este necesar, pentru a respecta obligațiile legale sau de reglementare (de exemplu, transferul către instanțe sau organele de urmărire penală), dacă v-ați dat acordul pentru prelucrarea respectivă sau dacă prelucrarea este legală în temeiul legii. Dacă datele sunt prelucrate în alt scop, vă putem furniza informații suplimentare.

Nu sunteți obligat să vă dați consimțământul de primire a serviciilor de marketing și prelucrare corespunzătoare a datelor dumneavoastră cu caracter personal. Însă dacă nu ne acordați consimțământul dumneavoastră, nu veți putea obține serviciile de marketing.

2. Detalii ale operatorului de date și ale destinatarilor datelor cu caracter personal

S.C. STADTMEISTER INSTAL S.R.L., cu sediul social în BRASOV, strada Colinei nr. 4 ap.2 , cod poștal 500084, județul Brasov, România, (denumită în continuare „Auto Vrom”) este controlor al datelor dumneavoastră cu caracter personal și responsabil pentru securitatea datelor și prelucrarea datelor în conformitate cu scopurile specifice menționate mai sus.

STADTMEISTER INSTAL S.R.L poate împărtăși datele cu caracter personal cu terțe părți care vor acționa în calitate de operatori de date ai STADTMEISTER INSTAL S.R.L pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu scopurile menționate mai sus.

Următorul operator de date este utilizat:

TotalManager, Radulescu Paul, Brasov: sistemul folosit de S.C. STADTMEISTER INSTAL S.R.L pentru stocarea tuturor datelor dumneavoastră de profil pentru personalizarea și trimiterea materialelor de marketing.

Alte terțe părți autorizate ar putea avea nevoie să acceseze sau să stocheze date cu caracter personal, dacă este necesar sau permis de legea aplicabilă (de exemplu, autoritățile guvernamentale, instanțele, consilierii externi și părțile terțe similare care sunt organisme publice).

3. Perioada de păstrare

Datele colectate în scopurile menționate anterior vor fi stocate numai atâta timp cât este necesar pentru scopurile declarate mai sus, respectiv atâta timp cât nu vă retrageți consimțământul de marketing. Aceasta înseamnă că, dacă vă retrageți consimțământul, S.C. STADTMEISTER INSTAL S.R.L va elimina, cât mai curând posibil, link-ul direct către identitatea profilului dumneavoastră în sistemul de marketing și va păstra numai ID-ul dumneavoastră de sistem pentru a ne asigura că nu vă vom mai contacta din nou legat de serviciile noastre de marketing.

Dacă se declanșează o procedură juridică sau disciplinară, datele cu caracter personal pot fi stocate până la sfârșitul unei astfel de acțiuni, inclusiv eventualele perioade de recurs, și apoi vor fi șterse sau arhivate.

Datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor fi stocate într-o formă care să vă permită identificarea pe o perioadă mai mare decât este considerat necesar, în mod rezonabil, de către S.C. STADTMEISTER INSTAL S.R.L, pentru atingerea obiectivelor pentru care au fost colectate sau prelucrate, sau așa cum este stabilit în legile aplicabile privind perioadele de păstrare a datelor.

4. Drepturile dumneavoastră

Dacă v-ați acordat consimțământul cu privire la activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal, vă puteți retrage acest consimțământ în orice moment, cu efect ulterior. Acest lucru nu va afecta legalitatea prelucrării datelor efectuată înainte de retragerea consimțământului.

a. Dreptul la acces: Aveți dreptul de a obține de la S.C. STADTMEISTER INSTAL S.R.L o confirmare privind faptul că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu sunt prelucrate și, dacă este cazul, să solicitați acces la datele cu caracter personal. Informațiile privind accesul includ, printre altele, scopul prelucrării, categoriile de date cu caracter personal în cauză și destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost sau vor fi divulgate datele cu caracter personal. Cu toate acestea, nu este un drept absolut, iar interesele altor persoane vă pot restrânge dreptul de acces.

b. Aveți dreptul de a obține o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul procesării. Pentru alte copii solicitate de dumneavoastră, putem să percepem o taxă rezonabilă pe baza costurilor administrative.

c. Dreptul la rectificare: Aveți dreptul de a obține de la noi rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal inexacte. În funcție de scopurile prelucrării, aveți dreptul să completați date cu caracter personal incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

d. Dreptul de ștergere (sau „dreptul de a fi uitat”): În anumite circumstanțe, aveți dreptul de a obține de la noi ștergerea datelor cu caracter personal referitoare la dumneavoastră și putem fi obligați să ștergem aceste date cu caracter personal.

e. Dreptul la restricționarea procesării: În anumite circumstanțe, aveți dreptul de a obține de la noi restricții privind prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. În acest caz, datele respective vor fi marcate și pot fi prelucrate numai de noi în anumite scopuri.

f. Dreptul de a vă opune: În anumite circumstanțe, aveți dreptul să vă opuneți, din motive legate de situația dvumneavoastră particulară, sau în cazul în care datele personale sunt prelucrate în scopuri de marketing direct, în orice moment, la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către noi, și ni se poate solicita să nu mai procesăm datele dumneavoastră cu caracter personal.

g. Dreptul la portabilitatea datelor: În anumite circumstanțe, este posibil să aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal referitoare la dumneavoastră, pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit de o mașină și puteţi avea dreptul să transmiteți aceste date la o altă entitate fără ca noi să vă împiedicăm.

h. Dreptul de a fi notificat în caz de încălcări privind securitatea datelor, de către operator.

Dacă doriți să aflați mai multe sau doriți să utilizați unul sau mai multe dintre drepturile de mai sus, puteți contacta S.C. STADTMEISTER INSTAL S.R.L prin trimiterea unui e-mail la adresa contact@vrom.ro.

În cazul reclamațiilor, aveți, de asemenea, dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

5. Modificări aduse acestei informări privind confidențialitatea

Ne rezervăm dreptul de a modifica sau de a completa în orice moment această informare privind confidențialitatea. În măsura în care modificările informării privind confidențialitatea sunt considerate materiale și semnificative, veți fi informați în mod expres în acest sens, de exemplu prin e-mail.

Call Now Button