SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL TOMBOLEI
Organizatorul Tombolei “Tombola Service Auto Vrom” (denumit in continuare „Tombola”) este Sc. Stadtmeister Instal Srl, cu sediul in Brasov, Bd. Griviței nr. A8 . Tombola se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit in continuare „Regulament”) care este obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala.
SECTIUNEA 2. LOCUL SI DURATA DESFASURARII TOMBOLEI
Tombola  se va desfasura in perioada 17 septembrie 2015 pana la data de 10 octombrie 2015.
SECTIUNEA 3. DREPTURI SI CONDITIILE DE PARTICIPARE
Tombola  este accesibila  tuturor persoanelor fizice și juridice, indiferent de activitate, nationalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, rezidente in Romania, care respecta conditiile prezentului regulament si care urmeaza indicatiile prezente in acest Regulament pentru a-si valida participarea. Nu pot participa angajati ai Organizatorului, ai agentiei de publicitate si ai celorlalte companii implicate in aceasta actiune, precum si rudele de gradul I ale acestora. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrala, liber consimtita si in afara oricarei constrangeri a prevederilor prezentului regulament. Dreptul de participare apartine in exclusivitate participantului care indeplineste conditiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la concurs este anulat automat in situatia in care o persoana furnizeaza date sau informatii false, eronate sau necorespunzatoare in completarea datelor personale.
SECTIUNEA 4. PROTECTIA DATELOR PERSONALE
Tuturor participantilor le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei. Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de catre participanti la inscrierea in concurs exclusiv in scopul anuntarii si identificarii castigatorului.
SECTIUNEA 5. MECANISMUL TOMBOLEI
Utilizatorii vor afla de tombola  de pe pagina www.vrom.ro. Acestia se pot inscrie la tombola  in perioada 17 septembrie 2015 – 10 octombrie 2015 ora 20:59 astfel: 1. Intra pe pagina www.facebook.com/serviceautovrom 2. Devin fan al paginii de mai sus. 3.Completeaza formularul de inscriere la tombola. Simpla devenire de fan pe contul de Facebook nu presupune si inscrierea pentru tombola, este necesar sa completezi formularul de inscriere. Aceste mecanism de inscriere in tombola nu se aplica pentru persoanele care au completat formularele tipărite.
SECTIUNEA 6. PREMIILE TOMBOLEI
Se acorda douazeci si cinci de premii care constau in uleiuri , filtre auto, verificari si manopera.
SECŢIUNEA 7. DESEMNAREA CASTIGATORULUI
Castigatorul va fi desemnat prin tragere la sorti, iar toti participantii la  “Tombola Service Auto Vrom” trebuie sa indeplineasca conditiile Regulamentului.
SECTIUNEA 8. NOTIFICAREA ŞI PREDAREA PREMIULUI
Castigatorilor tombolei de pe Facebook  li se va aduce la cunostinta rezultatul concursului in 24 de ore dupa incheierea jurizarii, astfel: vor fi contactati prin mesaj pe Facebook sau prin intermediul datelor de contact pe care le-au completat in profilul de pe Facebook si li se va afisa numele pe pagina de Facebook Service Auto Vrom.
In cazul in care castigatorii nu trimit in 72 de ore informatiile solicitate de Organizator sau daca au furnizat date de contact eronate/ incomplete, premiul se va acorda altui utilizator, ales de Comisia prestabilita prin acelasi mecanism.
Organizatorul nu este responsabil pentru intarzierea anuntarii castigatorului din motive care nu tin de el.
Castigatorii vor intra personal in posesia premiului, incepand cu data de 12.10.2015 sunand la unul din numerele de telefon: 0744873294 sau 0368420105 pentru a se programa in vederea ridicarii premiului si dupa aceea se vor prezenta la sediul Service Auto Vrom. Castigatorii trebuie sa intre in posesia premiului in maxim 60 de zile de la anuntarea acestora si trebuie sa aiba peste 18 ani.
SECTIUNEA 9. INCETAREA TOMBOLEI
Prezenta Tombola va inceta de drept la data de 10 octombrie ora 20:59 si poate inceta inainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forta majora – de natura a face imposibila derularea.
SECTIUNEA 10. REGULAMENTUL TOMBOLEI
Regulamentul Tombolei  este disponibil pe pagina de www.vrom.ro. Prin participarea la acesta Tombola, participantii sunt de acord sa se conformeze acestui Regulament. Orice modificari ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe site.
SECTIUNEA 11. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE
Organizatorul campaniei nu este raspunzator de plata altor taxe sau a altor obligatii financiare legate de premiul oferit, acestea cazand in sarcina persoanei castigatoare.
SECTIUNEA 12. LITIGII
In cazul unor litigii aparute intre Sc Stadtmeister Instal Srl. si participantii la tombola, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor romane competente.