0372 280 817

contact@vrom.ro

Luni - Vineri 8:00 - 17:00

Luni - Vineri 8:00 - 17:00

Termeni si conditii ridicare auto de la domiciliu

 1. Generalitati

1.1. Prezentele clauze reglementeaza raporturile juridice, ce se vor stabili intre STADTMEISTER INSTAL SRL si clientii sai privind comanda si executarea de reparatii auto.

1.2. Informarea clientilor cu privire la clauzele contractului, va preceda in mod obligatoriu orice act sau fapt de natura sa determine obligatii pentru partile contractante .

1.3. Prin semnarea contractului, clientul declara ca a fost informat despre conditiile acestuia si ca intelege sa le respecte in raporturile sale cu  STADTMEISTER INSTAL SRL.

1.4. Persoana care aduce autovehiculul si prezinta documentele de identitate ale autovehiculului este considerata a fi imputernicita pentru a semna din partea clientului contractul de reparatie.

1.5. Solicitarea de reparatii poate fi facuta prin orice mijloc de comunicare, in scris si va fi consemnata intr-un contract , in forma tipizata pus la dispozitie STADTMEISTER INSTAL SRL, ce va fi semnat apoi de persoana care aduce autovehiculul.

Toate solicitarile primite de STADTMEISTER INSTAL SRL vor fi executate pe riscul si pe contul clientului semnatar al contractului.

1.6. Contractul semnat de client cuprinde in mod implicit si imputernicirea acordata STADTMEISTER INSTAL SRL de a efectua parcursuri de proba sau pentru executarea unor alte eventuale lucrari la ateliere speciale .

 1. Prelucrarea datelor cu caracter personal

2.1.  Partile inteleg prin “Date cu caracter personal” orice informatie privind o persoana fizica identificata sau identificabila – persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturare sau sociale (,,persoana vizata”).

2.2 STADTMEISTER INSTAL SRL prelucreaza ”Date cu caracter personal” in executarea contractului incheiat intre parti, precum si pentru indeplinirea unor obligatii legale stabilite in sarcina sa (obligatii fiscale, obligatii legale privind garantii din executarea contractului, etc) sau/si arhivare. Clientul isi exprima in mod liber, expres si fara echivoc consimtamantul ca  ”Datele sale cu caracter personal” sa fie prelucrate inclusiv pentru comunicari prin posta, email, fax, mesaje text sau telefon in legatura cu oferte de produse si servicii ale SC STADTMEISTER INSTAL SRL, inclusiv pentru contractare,  sau pentru efectuarea de studii de piata in vederea determinarii gradului de satisfactie al clientilor si realizarea de rapoarte statistice.

2.3 STADTMEISTER INSTAL SRL se obliga sa ia toate masurile (pe durata executarii contractului si pana la stergerea Datelor) pentru a asigura securitatea si prevenirea oricaror distrugeri, pierderi, modificari, dezvaluiri, achizitii sau accesari ilegale sau neautorizate cu privire la “Datele cu caracter personal” detinute despre cealalta parte. In cazul in care ”Datele cu caracter personal” au fost furnizate, au fost accesate sau au fost obtinute de o persoana neautorizata sau are loc orice incalcare a securitatii ”Datelor cu caracter personal”, STADTMEISTER INSTAL SRL va notifica imediat Clientul si  Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal cu privire la un astfel de eveniment.

2.4 STADTMEISTER INSTAL SRL prelucreaza  ”Date cu caracter personal” prin imputernicitii sai. Clientul isi exprima in mod expres si neechivoc consimtamantul pentru prelucrarea   de catre STADTMEISTER INSTAL SRL a ”Datelor cu caracter personal” de care societatea ia cunostinta in executarea contractului perfectat intre parti. Consimtamantul a fost acordat in mod liber, numai dupa ce Clientul a fost informat in prealabil de catre reprezentantii STADTMEISTER INSTAL SRL.

2.5  Clientul ia cunostinta prin prezentul inscris de drepturile sale, in calitate de persoana vizata, respectiv:

dreptul de acces;dreptul de rectificare sau stergere a datelor cu caracter personal;dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor datelor cu caracter personal;dreptul de portabilitate a datelor;dreptul de a se opune prelucrarii datelor cu caracter personal care o privesc;dreptul de a se adresa justitiei si Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;

dreptul de a nu face obiectul unui proces decizional automatizat (crearea de profiluri).Clientul a fost informat ca pentru a exercitarea oricaruia dintre aceste drepturi poate depune o cerere in scris, datata si semnata.

2.6  STADTMEISTER INSTAL SRL se obliga ca, in termen de cel mult 30 de zile de la data incetarii, din oricare motive, a contractului incheiat intre parti, precum si de la data implinirii termenelor prevazute de lege privind obligatiile sale, dupa caz, sa stearga ”Datele cu caracter personal” ale celeilalte Parti, prelucrate in executarea contractului.

 1. Predarea in vederea reparatiei

3.1. Prezentul contract va intra in vigoare in momentul semnarii lui de catre ambele parti.

3.2. Impreuna cu acesta se va semna un proces verbal de predare-primire, parte a contractului de reparatie care va consemna starea exterioara si interioara a autovehiculului. Autoturismul este considerat a fi preluat in custodia SC STADTMEISTER INSTAL SRL numai dupa ce ambele documente au fost semnate de parti .

3.3. IMPORTANT: Este recomandat ca pe intreaga perioada de efectuare a reparatiilor, clientul sa astepte in zonele special amenajate in interiorul SC STADTMEISTER INSTAL SRL.

3.4. In conditiile in care totusi, clientul solicita sa asiste la reparatiile ce se efectueaza asupra autovehiculului, acesta isi asuma intreaga responsabilitate pentru orice fel de accidente ar putea aparea sau de care ar putea suferi, in acest caz  STADTMEISTER INSTAL SRL fiind in intregime exonerata de raspundere. Participarea clientului la efectuarea reparatiilor, se va face in asa fel incat aceasta sa nu stanjeneasca personalul STADTMEISTER INSTAL SRL in efectuarea reparatiilor si numai in jurul zonei in care se afla autovehiculul sau, fara a avea voie sa se deplaseze in interiorul incintei.

3.5 Clientul declara ca detine asigurare valabila RCA pentru autovehiculul obiect al reparatiei, iar termenul ITP pentru acest autovehicul este valabil pentru intreaga perioada a reparatiei.

3.6 Clientul declara ca imputerniceste STADTMEISTER INSTAL SRL, prin reprezentantii sai, pentru efectuarea unor probe de drum cu autovehiculul clientului, in limita a 15 km si pe un traseu prestabilit, la libera alegere a STADTMEISTER INSTAL SRL. Proba de drum se va efectua, dupa caz, la intrarea autovehiculului in service si/sau la iesire/livrare.

 1. Devizul estimativ de cheltuieli

4.1. La data semnarii prezentului contract, clientul poate solicita, reprezentantului SC STADTMEISTER INSTAL SRL (consilier) deschiderea unui deviz estimativ de cheltuieli in care se vor utiliza normativele tehnice interne.

4.2. Nici o solicitare pentru realizarea unui deviz estimativ de cheltuieli si nici realizarea acestuia nu obliga clientul la acceptarea prezentelor clauze contractuale privind reparatia. In orice caz, clientul are obligatia ca in termen de 3 zile calendaristice de la data emiterii devizului estimativ de reparatii, sa accepte sau nu inceperea efectuarii reparatiilor.

4.3. Evaluarea reparatiilor constituie o operatiune separata. In costul evaluarii vor fi incluse toate cheltuielile rezultate din activitatile necesare si vor fi incluse in devizul estimativ de cheltuieli (deplasari, operatii de montaj, etc.)

4.4. In cazul in care clientul nu accepta contractul si ordinul de reparatie nu este finalizat, costul operatiunii de evaluare va fi facturat clientului.

4.5. Clientul intelege inca de pe acum ca accepta ca orice lucrari necesare si neprevazute in devizul estimativ /contractul de reparatie sa fie efectuate de catre SC STADTMEISTER INSTAL SRL, cu conditia ca acestea sa nu depaseasca 15% din valoarea devizului estimativ.

4.6. Lucrarile necesare si neprevazute nu cuprind reparatiile si operatiunile de pregatire/comandare a materialelor, executate in regim de urgenta.

4.7. Orice lucrari necesare si neprevazute care depasesc valoarea devizului estimativ initial cu mai mult de 15%, vor fi efectuate numai cu acordul clientului. Aprecierile verbale ale costurilor de reparatie preconizate nu constituie devize si nu pot da nastere unor obligatii in sarcina SC STADTMEISTER INSTAL SRL.

4.8. Devizul estimativ va contine si un termen provizoriu de efectuare a reparatiilor si livrare a autoturismului. Acest termen nu cuprinde perioadele de timp afectate lucrarilor necesare si neprevazute in devizul estimativ, precum si cele necesare aprovizionarii cu piese de schimb care nu se mai afla in depozitele SC STADTMEISTER INSTAL SRL intre momentul realizarii devizului estimativ si cel al semnarii comenzii de lucru.

4.9 Orice interventie asupra masinii va fi tarifata cu un cost minim situat intre 60 si 120 de lei.

 1. Comanda pieselor necesare reparatiei

5.1. Pentru comanda pieselor necesare reparatiei se va achita o factura de avans pentru 50% din valoarea totala a piselor comandate.

5.2. In cazul in care clientul renunta la comanda dupa lansarea ei, SC STADTMEISTER INSTAL SRL va retine avansul de 50% din valoarea totala a pieselor comandate, reprezentand taxa de retur piese.

5.3. Clientul nu va emite nici o pretentie fata retinerea sumei platita ca avans la piesele comandate.

 1. Piesele de schimb

6.1. Piesele de schimb inlocuite sunt la dispozitia clientului iar acesta poate opta pentru ridicarea lor in momentul preluarii autovehicolului. Dupa ridicarea autovehicolului nu mai poate fi emisa nicio pretentie fata de piesele uzate , inlocuite si neridicate.

6.2. Piesele inlocuite in termenul de garantie nu pot fi puse la dispozitia clientului.

6.3 Clientul declara ca intelege ca STADTMEISTER INSTAL SRL nu ofera garantie pentru piesele puse la dispozitia sa de catre client, si nici pentru piesele second-hand, care provind din dezmembrari. In acest sens, clientul declara ca intelege ca obligatia pentru garantia lucrarii prestata de catre STADTMEISTER INSTAL SRL este limitata de buna functionalitate si/sau caracteristicile piesei puse la dispozitia STADTMEISTER INSTAL SRL de catre client.

6.4 Clientul declara ca intelege ca STADTMEISTER INSTAL SRL isi rezerva dreptul de a efectua reparatii numai cu piese achizitionate de la acesta, in calitate sa de vanzator sau intermediar. In cazul in care sunt acceptate piesele clientului, iar acestea se dovedesc a fi neconforme, clientul va achita costul orelor de stationare al masinii pe elevator. Acest cost fiind echivalent cu ora de manopera aferenta marcii autoturismului.

 1. Termenul de efectuare a reparatiilor si de livrare catre client

7.1. Termenul de efectuare a reparatiei va fi prevazut in contractul de reparatii. Termenul va fi modificat in mod corespunzator in functie de efectuarea unor lucrari suplimentare necesare si neprevazute. SC STADTMEISTER INSTAL SRL are dreptul de a prelungi in mod unilateral termenul de efectuare a reparatiilor, informand clientul in termen util.

7.2 Clientul declara ca intelege ca termenul de reparatie si/sau livrare catre Client este orientativ. In situatii obiective (cu titlu exemplificativ: un incident care nu putea fi prevazut la momentul intrarii autevehiculului in service, un accident de munca, lipsa intempestiva a mecanicului, s.a), termenul de efectuare a reparatiei si/sau a livrarii va fi prelungit corespunzator.

7.3. Livrarea autoturismului reparat catre client se va face la termenul stabilit, dupa achitarea facturilor.

7.4. Clientul certifica prin semnarea facturii de reparatii ca a ridicat autovehiculul de la service si ca a acceptat operatiile conform contract.

7.5. In situatia in care clientul este anuntat telefonic sau prin mesaje scrise asupra finalizarii reparatiei, acesta are obligatia ca in termen de 3 zile sa faca dovada platii facturii de reparatie si sa ridice autovehiculul.

7.6. In cazul in care in termen de 3 zile de la anuntarea clientului privind finalizarea reparatiei, acesta nu plateste factura, respectiv nu ridica autovehiculul, clientului i se va percepe o taxa depozitare de 15 ron/zi/autovehicul+TVA .

 1. Descrierea lucrarilor

8.1. Lucrarile efectuate si piesele schimbate vor fi consemnate in devizul final de reparatii.

 1. Facturarea

9.1. Factura finala va cuprinde valoarea totala a materialelor folosite, a pieselor de schimb utilizate, manopera si, daca este cazul, tariful de depozitare. Pentru reparatiile efectuate in regim de urgenta la solicitarea clientului, facturile vor include si costurile pentru manopera pentru orele suplimentare si orice alte cheltuieli induse de procesele de pregatire/comanda a materialelor.

9.2. Factura finala va cuprinde devizul final al lucrarilor executate de SC STADTMEISTER INSTAL SRL pentru client.

 1. Plata

10.1. Plata reparatiilor se poate face numerar ,prin card sau virament bancar (fila CEC sau ordin de plata vizat de banca ), in termen de 3 zile de la data emiterii facturii finale.

10.2. Pretul reparatiilor va fi exprimat in moneda nationala.

10.3. Nu sunt admise platile partiale.

10.4. Clientul intelege si accepta ca preluarea autovehiculului reparat sa fie efectuata numai dupa ce SC STADTMEISTER INSTAL SRL a incasat integral contravaloarea facturilor de reparatii.

10.5. In cazul in care factura finala nu este achitata integral, SC STADTMEISTER INSTAL SRL beneficiaza de un drept de retentie asupra autoturismului, ce poate fi exercitat pana la achitarea integrala a acesteia.

10.6. Neplata la termen a facturilor emise pe numele clientului atrage dupa sine penalizari in valoare de 0,25% pentru fiecare zi de intarziere. Penalitatile curg de drept, fara a mai fi nevoie de punere in intarziere a debitorului.

10.7 In cazul in care masina este ridicata de la domiciliul clientului, service-ul poate solicita clientului plata in avans a reparatiei chiar inainte de livrarea acesteia la domiciliu. Metodele de plata acceptate fiind transferul bancar sau serviciului online prin intermediul prestatorului securizat de comenzi prin email Euplatesc (EuroPayment Services Srl).

 1. Clauze speciale

11.1 Clientul este de acord cu urmatoarele conditii in care prestatorul efectueaza operatiune de  regenerare a filtrului de particule (DPF/FAP): operatiunea se realizeaza exclusiv pe riscul si cheltuiala clientului, toate riscurile legate de aceasta procedura sunt in sarcina clientului, toate riscurile viitoare ( inclusiv cel de incendiu ) care pot aparea ca urmare a procedurii de regenerare filtru au fost aduse la cunostiinta clientului, acesta si le asuma si declara prin semnarea conditiilor contractuale generale ca nu are nici un fel de pretentie de la prestator. In situatia in care clientul doreste garantie aceasta se poate acorda in urma unei analize proprii efectuate de catre prestator, analiza care se efectueaza numai in situatia in care clientul este de acord cu schimbarea uleiului de motor, filtrelor aferente si a senzorului de presiune diferentiala si a senzorului de temperatura filtru. In cazul in care prestatorul constata si alte componente care tin de buna functionare a filtrului de particule care necesita inlocuirea, iar clientul refuza inlocuirea acestora, prestatorul nu va acorda garantie.

11.2 In cazul schimbului de ulei la cutia de viteze clientul este de acord cu urmatoarele: prestatorul nu acorda garantie operatiunii efectuate daca anterior acesteia clientul nu poate proba ca a respectat intervalele de schimb impuse de producatorul autoturismului. Daca prestatorul constata ca nivelul uleiului din cutia de viteze este sub minimul stabilit de producator la momentul la care autoturismul este prezentat de client acesta nu ofera garantie pentru operatiunea de schimb ulei cutie viteze. Daca in momentul efectuarii probelor de drum la schimbarea treptelor de viteza autoturismul manifesta un comportament inadecvat. Clientul a luat la cunostiinta faptul ca pot aprea probleme in functionare ulterioare prestatiei ( schimbului de ulei ) pe care prestatorul nu si le insuseste si care au la baza uzura cutieie de viteze, sau alte cauze independente de operatiunea de schimb de ulei.

11.3 In cazul schimbului de bujii incandescente clientul este de acord cu urmatoarele: operatiunea se realizeaza exclusiv pe riscul si cheltuiala clientului, clientului, toate riscurile legate de aceasta procedura sunt in sarcina clientului. STADTMEISTER INSTAL SRL nu raspunde pentru eventuale ruperi, blocaje sau defecte aparute in momentul schimbului de bujii. Remedierea acestor defectiuni se va face strict pe cheltuiala clientului.

11.4 Orice refuz de reparatie invocat de catre client pe parcursul procesului de reparatie poate duce la lipsa de acordare a garantiei pentru piese si manopera.

11.5 Pentru imbunatatirea calitatii serviciilor STADTMEISTER INSTAL SRL isi rezerva dreptul de a inregistra atat video cat si audio desfasurarea activitatii, precum si orice interactiune dintre client si angajatii societatii. Initierea sau receptionarea apelurilor telefonice precum si prezentarea in fata camerelor video de catre client reprezinta acceptul acestuia pentru inregistrare.

11.6 In cadrul serviciului de ridicare de la domiciliu, clientul declara pe proprie raspundere ca masina nu are defecte care impiedica conducerea acesteia in conditii de siguranta fara a pune in pericol viata conducatorului sau a celorlalti participanti la trafic.

 1. Alte clauze

12.1 Plata se va efectua neconditionat la primirea facturii si la preluarea autovehiculului.

12.2 Partile componente raman in posesia STADTMEISTER INSTAL SRL pana la efectuarea integrala a platii.

12.3 STADTMEISTER INSTAL SRL nu raspunde de obiectele personale ale Clientului aflate in autovehicul.

12.4 Clientul imputerniceste prin semnatura intrarea in vigoare a contractului descris mai sus si declara explicit:

1) Am primit un exemplar al contractului de reparatie.

2) Nu s-a convenit oral sau in scris asupra altor clauze.

12.5 STADTMEISTER INSTAL SRL isi rezerva dreptul de a folosi insemnele sale comerciale pe autovehicul, in scop publicitar. Cu titlu exemplificativ: aplicarea insemnelor sale comerciale pe suportii numerelor de inmatriculare ale autovehiculului; lasarea unor produse cu caracter publicitar in interiorul autovehicului (ex. odorizanti de interior, s.a). La momentul predarii/livrarii autovehiculului, Clientul are dreptul de a solicita indepartarea imediata a acestora, in caz contrar partile convenind ca Clientul si-a manifestat un accept tacit privind insemnele comerciale aplicate.

12.6 În cazul unui defect aparut în perioada de garanție, clientul are obligația de a se prezenta cu mașina în service-ul SC STADTMEISTER INSTAL SRL pentru o constatare. În cazul în care asupra mașinii a intervenit o altă unitate service autorizată, clientul pierde garanția.

 1. Solutionarea litigiilor

13.1. Orice neintelegere izvorata din interpretarea sau executarea prezentului contract, va fi solutionata pe cat posibil pe cale amiabila. In cazul in care solutionarea amiabila nu este posibila, partea interesata se va adresa instantelor judecatoresti compentente.

Call Now Button